Competenties

Klik hier voor mijn volledige CV.

Administratie:
Aansturen en leidinggeven dagelijkse werkzaamheden;
Administratie controleren;
Administratie doorlichten;
Afschrijvingen boeken;
Belasting aangiften;
Budgettering;
Consolideren;
Debiteuren- en crediteuren beheer;
Financiering onderneming;
Inrichten administratie startende onderneming;
Investeringsanalyse;
Jaarrekening voorbereiden;
Jaarrekening opstellen;
Liquidatie;
Liquiditeitsbegroting opstellen;
Opschonen balansrekeningen;
Opstellen maandcijfers, bespreken in managementteam;
Opzetten managementrapportages;
Periodiek boekingen controleren;
Reorganiseren administratie;
Vaste activa register bijwerken;

Projectadministratie:
Onderhanden werken waarderen;
Opstellen nacalculaties;
Opzetten projectadministratie;
Opzetten projectbewaking;
Opzetten projectleiders overleg;

Klik hier voor mijn volledige CV.

Klik hier voor mijn volledige CV.

Salarisadministratie:
Belastingaangiften;
Eerste dag meldingen;
Personeelsadministratie;
Salarisadministratie;
Ziek- betermeldingen;

Computer:
Bekend met de meest gebruikte software pakketten;
Implementeren nieuw computersystemen;
Implementeren nieuwe modules;
Upgrade computersystemen;

Instructie/begeleiding:
Instructie en begeleiding van medewerkers bij reorganisaties;
Instructie en begeleiding bij het opzetten van managementrapportages;
Instructie en begeleiding bij periode- en jaarafsluitingen;
Medewerkers naar een hoger niveau begeleiden;
Leidinggeven/aansturen tot 20 FTE;